Hoolekogu

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

Maarja Oderhoolekogu esimees
Jänku rühma esindaja
e-post: maarja.oder@gmail.com
Kaia Kuulhoolekogu aseesimees
Lepatriinude rühma esindaja
Anneliis MetsOti rühma esindaja
Urmas Treielvalla (lasteaiapidaja) esindaja
Maarja Kullamaõpetajate esindaja