Lapsevanemale

Lasteaia koha taotlemine

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile.

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil: https://haridus.saaremaavald.ee

Lapsevanema kulud

Toiduraha, mis lisandub õppevahendite tasule, on alates 01.02.2023 ühe toidupäeva kohta lapsevanemale 1.50 (hommikusöök 30 senti, lõuna 75senti, õhtuoode 45 senti).

Lasteaia õppevahendite tasu on alates 01.01.2020 a. 18 eurot lapse kohta. Pere teisel lasteaias käival lapsel 9 eurot ja alates kolmandast lasteaias käivast lapsest 0 eurot. Soodustused kehtivad siis, kui ühes perest käib korraga rohkem kui üks laps lasteaias.

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57:
https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 

Lasteaia osalustasu, sooduse, toiduraha ning koha taotlemise kohta leiate lisainfot Saaremaa valla kodulehelt: https://www.saaremaavald.ee/alusharidus

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.

Lasteaia päevakava

7.00- 9.00Laste vastuvõtmine lasteaeda. Laste vabategevused, individuaalne töö lastega
8.45- 9.00Hommikusöök
9.30- 12.30Hommikuringid, planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, laste vabategevused, õues viibimine.
12.45- 13.15Lõunasöök
13.15- 15.30Lõunauinak, laste vabategevused, individuaalne töö lastega
15.30- 15.45Oode
15.45- 18.00Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õues viibimine, laste vabategevused, individuaalne töö lastega. Laste kojusaatmine.

Rühmade täpsemad päevakavad on välja toodud iga rühma lehel eraldi.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus

Perel on võimalik küsida vajadusel abi ja nõu ka Saaremaa Toetava Hariduse Keskusest.