Suvine kohakasutus

Osalustasust on võimalik saada vabastus suvekuude (juuni, august) eest juhul, kui laps ei kasuta lasteaiakohta terve kuu ulatuses. Osalustasust vabastuse saamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku taotluse, mis on leitav valla kodulehel Lasteaia osalustasu ja soodustuste alt. Taotluse võib esitada kas digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal.