TUGITEENUSED

Salme lasteaias osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeed Liisa Kolk ja sotsiaalpedagoog Signe Roos.

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine.

Logopeedi ülesandeks on lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompenseerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine.

Logopeedi poole saab pöörduda telefonil 54005439 või meiliaadressil liisa.kolk@sthk.edu.ee

Logopeed lasteaias: E, T, K kell 9.00-12.00

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on aidata kaasa heade suhete kujunemisele laste endi ning laste ja õpetajate vahel. Sotsialiseerumistoe korraldamisel loob sotsiaalpedagoog vajadusel laste toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, teised tugispetsialistid ja rühmakaaslased.

Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda telefonil 57822377 või meiliaadressil signe.roos@sthk.edu.e