TUGITEENUSED

Salme lasteaias osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeed Liisa Kolk ja sotsiaalpedagoog Signe Roos.

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine.

Logopeedi ülesandeks on lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompenseerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine.

Logopeedi poole saab pöörduda telefonil 54005439 või meiliaadressil liisa.kolk@sthk.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda telefonil 57822377 või meiliaadressil signe.roos@sthk.edu.e