Projektid

ProgeTiiger

Saaremaa vald, kes on Salme lasteaia pidaja, võttis osa HITSA poolt korraldatud ProgeTiiger taotlusvoorust, mille toel soetati erinevatesse Saaremaa valla lasteaedadesse kaasaegseid tehnoloogilisi õppevahendeid. Meie lasteaed sai sellest voorust lastele kasutamiseks 5 Bee-Bot robotit. Tänu HITSA toetusele jõudsid 2018 aasta septembrikuus lasteaeda Bee-Bot robotid. Roboteid hakatakse kasutama kõikide rühmade õppetöös. Lapsed saavad ise roboteid programmeerida, et nad liiguksid ettenäidatud suunas vajaliku vahemaa.

Hitsa logo

Kiusamisest vabaks

Meie lasteaed on liitunud programmiga “Kiusamisest vabaks!”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Täpsem info: https://kiusamisestvabaks.ee/

Metoodika toetub järgmistele põhiväärtustele:

  1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
  2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
  3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
  4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Keskonnateadlikkuse tõstmine

2015/16 õppeaastal saime KIK-ilt keskkonnateadlikkuse tõstmiseks toetust kahe õppekäigu läbiviimiseks.

Igal lapsel oma pill

Samuti saime 2015/16 õppeaastal toetust projekti “Igal lapsel oma pill” raames ning saime osta lasteaiale plaatpillide komplekti ning korralikud marakad.